Om ni scrollar ner till de senaste söndagarna, kan ni även lyssna på psaltarpsalmerna på Soundcloud

 

1 Sö i Advent Portar, öppna er vida, Psaltarpsalm 24, Psalmton Va 

2 Sö i Advent Kom Herre, Psaltarpsalm 132:7-18, Ton.Irr.(Inte söndagens psalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna)

3 Sö i Advent Kom till vår räddning, Ps. 80:2-8, VIIIG (Inte söndagens psalm utan en som jag tycker passar bättre till texterna)

3 Sö i Advent Herren öppnar blinda ögon, Psaltarpsalm 146:3-9, IVE

4 Sö i Advent Gud håller sina löften, Psaltarpsalm 145:8-13, Ig

Julnatten, Herren kommer, Psaltarpsalm 96:7-8,11,3, Va (Inte dagens psalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna)

Julnatten, Fadern sträcker ut sin hand, Psaltarpsalm 108:2-7, VIII G²

Juldagen, Gud med oss, Psaltarpsalm 72:1-7, VIIIc

Annandag Jul, Därför räds vi inte Psaltarpsalm 46:1-8, T. Peregr.

Sö e Jul   Vår hjälp är i Herrens namn Psaltarpsalm 124, IV(Inte söndagens psalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna)

Sö e Jul Befria mig, Gud, Psaltarpsalm  71:2-6 T. Peregr.

Nyårsdagen, Hjälpen kommer från Herren Psaltarpsalm 121, Ia

Sö e nyår, Ljuvlig är din boning, Psaltarpsalm 84:2-5, IVE

Trettondedag Jul   Honom ska alla hylla Psaltarpsalm: IVE2*

Trettondedag Jul, Jesus skall alla kungar hylla, Paltarpsalm 72:10-15,

Vg

1 Sö e Trett, Jag har smort Honom, Psaltarpsalm  89:20-29, VIIIc

2 Sö e Trett, Himlen förkunnar Guds härlighet Psaltarpsalm 19:2-7, VIIa

3 Sö e Trett, Vem skulle jag frukta, Psaltarpsalm 27:1-6, IIIb (Inte söndagens psalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna)

4 Sö e Trett, Han stillade stormen, Psaltarpsalm 107:28-32, T. Peregr.

5 Söndagen efter Trettondedagen, Vänd om, Psaltarpsalm 1, VIF (Inte söndagens psalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna)

6 Sö e Trett, Herre, grip in! Psaltarpsalm3, Ia (Inte söndagens psalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna)

6 Sö efter Trettondedagen, Gud, min Gud Psaltarpsalm  63:2-5, VIF

Septuagesima-Fasta-Påsk-Annandag Pingst

Septuagesima – kommer snart

Sexagesima Herrens ord är att lita på Psaltarpsalm 33:4-9

Fastlagssöndagen, Ingen är som Du, Psaltarpsalm86:5-11, IID

Askonsdagen Jag vill bekänna, Psaltarpsalm 32:1-5, VIF

1:a Sö i Fastan Herre, skynda till min hjälp Psaltarpsalm 31:2-6, IVA ( (Rättad 2/3-22,  förut var det felaktigt b-förtecken i den.)

2:a Sö i Fastan Ur djupen Psaltarpsalm130, ID²

3:e Sö i Fastan Herre befria mig, Psaltarpsalm25:12-22, IID

Midfastosö Han mättar de hungriga Psaltarpsalm107:1-9  IVE²

5:e Sö i Fastan Nådig är Herren, Psaltarpsalm 103:8-14, ID

Palmsöndagen Du blev min räddning, Psaltarpsalm 118:19-29, T.Peregr.

Skärtorsdag Jag vill ta frälsningens bägare Psaltarpsalm 116:10-19, IVA (Inte söndagens psalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna)

Långfredag – kommer snart

Påsknatten efter Läsning om Uttåget ur 2 Mos 14: Moses sång, 2 Mos. 15:1b-18, IVA  Här är tanken att två olika försångare helst skall användas. I slutet blir det väldigt dramatiskt där det visas de dubbla utgångarna om man följer Guds väg till livet eller inte. Spännande text! Men om man vill kan man förstås ha bara en försångare och välja ut några få versar istället.

Påsknatten, efter läsning om Visheten ur Baruk 3: Innan djupen blev till, föddes jag. Ords. 8:1,8,22-24, 35, IID Ords.8 valde jag för att där förklaras att Visheten är Guds Ord, Född av Fadern före all tid och genom vilket allt är skapat – dvs Jesus!

Påskdagen Han räddade mig från döden, Psaltarpsalm 118:15-24, VIIIG

Annandag Påsk, Öppna mina ögon Psaltarpsalm 119:18-20, 23-24, IVE² (Inte dagens psaltarpsalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna) 

2:a Söndagen i Påsktiden, Hans storhet är ofattbar, Psaltarpsalm  145:1-7, IID

3:e Söndagen i Påsktiden Herren är min herde, Psaltarpsalm 23 IVE

4 Söndagen i Påsktiden Du visar mig vägen till liv, Psaltarpsalm 16 Vg (Inte dagens psaltarpsalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna) 

4:e Söndagen i Påsktiden Du gjorde mig frisk Psaltarpsalm 30, Va(Inte söndagens psaltarpsalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna) 

5:e Söndagen i Påsktiden Hylla konungen, Psaltarpsalm 98:1-8 Vg

Bönsöndagen Svara mig, Herre! Psaltarpsalm 13, T.Peregr.

Kristi Himmelsfärds Dag Sätt dig på min högra sida, Psaltarpsalm 110 ID*

Söndagen före Pingst Välsigna oss, Psaltarpsalm 67,  Psalmton VIF(Inte dagens psaltarpsalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna)

Söndagen före Pingst Han är vår hjälp, Psaltarpsalm 33:16-22 IVg

Pingstdagen Du öppnar din hand, Psaltarpsalm 104:27-31 If

Annandag Pingst Ett ymnigt regn lät du falla, Psaltarpsalm 68:10-14,20-21 IVd 

Trefaldighetstiden

 

Heliga Trefaldighets Dag Högre än himlen Psaltarpsalm 113:1-6 Va 

1:a Söndagen efter Trefaldighet, Du förde oss ut i frihet, Psaltarpsalm 66:5-12, Ia3

2:a Söndagen efter Trefaldighet, Lycklig den utvalde som får komma dig nära, Psaltarpsalm 65:2-5, Va – Lyssna här 

3:e  Söndagen efter Trefaldighet Sök rätt på din tjänare, Psaltarpsalm 119:170-176, Ig²  –   Lyssna på den här 

4:e Söndagen efter Trefaldighet, Gud är vår tillflykt, Psaltarpsalm 62:2-9, IVE*  – Lyssna gratis på SoundCloud

Apostladagen – 5:e Sö e Tref, De förkunnar dina väldiga gärningar, Psaltarpsalm 145:1-7, Ia² (Inte dagens psaltarpsalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna) Lyssna gratis på SoundCloud 

Apostladagen – 5:e Söndagen efter Trefaldighet, Jag bär bud om din trofasta hjälp,  Psaltarpsalm 40:6-12, Ton. Irr. –  Lyssna gratis på SoundCloud

6 Söndagen efter Trefaldighet Vem får gästa ditt tält, Psaltapsalm 15, Va

Kristi Förklarings dag, Du är deras styrka och glans, Psaltarpsalm 89:12-18, Psalmton IVc

8:e Söndagen efter Trefaldighet, Ge mig förstånd, Psaltarpsalm 119:30-35, Tonus Peregrinus 

(9:e kommer snart också)

10 Sö e Trefaldighet, Herren är min styrka, Psaltarpsalm 28:6-9, IVa Här kan du lyssna på den:  soundcloud.com

11 Söndagen efter Trefaldighet, Lär mig att göra din vilja, Psaltarpsalm 143:6-10, VIIIG (I Hög sättning, men du kan förstås sjunga den i en lägre tonart om du behöver.) Här kan du lyssna på den : soundcloud.com 

11 Söndagen efter Trefaldighet, Jag sätter mitt hopp till dig, Psaltarpsalm   Ton. Peregrinus  (I låg sättning, men du kan förstås sjunga den i en högre tonart om du behöver.) Här kan du lyssna på den:  på SoundCloud

12 Söndagen efter Trefaldighet Han rätar krökta ryggar, Psaltarpsalm 145:13b-18, Psalmton IIIa2 in tonus recentior

13 Söndagen efter Trefaldighet, Salig är den som är barmhärtig, Psaltarpsalm 112:1-6 (Inte dagens psaltarpsalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna) Psalmton VIF

14 Söndagen efter Trefaldighet, Vad det är gott och ljuvligt, Psaltarpsalm 133, Psalmton Va (Inte söndagens psalm utan en som jag tyckte passade bättre till texterna)

     (Här är förresten en länk hebreisk kanon på Psalm 133:1 som också passar att användas i gudstjänsten 14 Sö e. Tref. – men det är     förstås inte gregorianik )

15 Söndagen efter Trefaldighet. Jag lyfter blicken mot dig, Psaltarpsalm 123, Psalmton VIIIc

16 Sö e Trefaldighet Han räddade dem från graven, Psaltarpsalm 107: 18-22, Psalmton IVE 

17 Sö e Trefaldighet, Ingen kan köpa sig fri, Psaltarpsalm 49: 6-12, Psalmton Ig3  

 

 

Sö.före Domss, Herre, du känner mig, Psaltarpsalm 139:1-5,Tonus Peregrinus

 

Jag kommer fortsätta lägga in för resten av kyrkoåret framöver när jag får möjlighet. 

Här berättar jag varför man inte ska kompa gregorianik

Kyrkoårets övriga helgdagar

Midsommardagen, Jorden mättas av allt vad du ger, Psaltarpsalm 104:1-13, Psalmton VIII G Lyssna på den här : Jorden mättas, Midsommardagen.wav av Kristina Högman (soundcloud.com)

Johannes Döparens dag, Fall ner inför Herren, Psaltarpsalm 96, Psalmton IVg Lyssna på den här  Fall ned inför Herren, H. Joh. Döp.dag.wav by Kristina Högman | Listen online for free on SoundCloud

Johannes Döparens Dag Bana väg för Herren, Sakarias Lovsång, Luk. 1:68-79, Psalmton IVA(kursivt A)

Heliga Korsets upphöjelse 14 september; Fräls oss. Ps.110 Psalmton ID*