De äkta gamla psalmtonerna

– Ingen kan komponera nya som är vackrare!

Katoliker från olika länder kan avundas att det i Sverige sedan snart ett sekel finns en del lekmän som ber tidebön – inte bara munkar, nunnor och präster. Arthur Adell och Knut Peters gjorde för snart ett sekel sedan en fantastisk kulturgärning och förmedlade de enklaste varianterna av psalmtonerna till Svenska Kyrkan. Så kom det sig att jag vid 6 års ålder hade jag lärt mig sjunga magnificat på 8:e psalmtonen på aftonbönen därhemma.

Sedan kom nykomponerade psalmtoner. Alla språk har inte betoningar på liknande ställen som latinet och den världsvida Katolska Kyrkan bestämde att de äkta gamla psalmtonerna inte passar för andra språk än latin. Men just svenska språket passar utmärkt till de äkta gregorianska psalmtonerna. Därför har en del svenska kloster, både i Svenska Kyrkan och Katolska Kyrkan, fortsatt att använda de äkta, gamla, underbart vackra psalmtonerna istället för de nykomponerade som återfinns i en del nyare tidegärder och i en del psaltarpsalmer i Svenska Kyrkans Psalmboken och i katolska psalmboken Cecilia.

Under några år vid millennieskiftet var jag i ett benediktinkloster i Nederländerna några år, där vi sjöng från koralnotskriften ur Graduale Romanum och Antifonale Monasticum och jag blev än mer förälskad i gregoriansk sång. När jag sedan åter jobbade som kantor i Svenska Kyrkan, använde jag de gamla fina psalmtonerna och skrev busenkla antifoner till söndagens psaltarpsalm för att alla ska kunna härma omkvädet direkt. Dessa kommer jag att publicera på denna hemsida, för att dem som vill ska kunna använda dem gratis i sina församlingar.

Tidigare har inte alla varianterna av avsluten (’finalis’) spridits i Sverige, men här kommer jag försöka använda alla någon gång. Ifall jag får möjlighet, kommer jag så småningom även publicera lättare varianter till de söndagar där jag annars har svåra snirkliga – ifall någon kantor tycker de snirkliga blir för svåra.

Ifall du hittat denna hemsida och har någon glädje av den eller använt någon psaltarpsalm, så berättade gärna, det vore roligt att veta att det blev till någon nytta.

Kristina Högman, Värnamovägen 5B, 33173 Bor, kristina_hogman@yahoo.se, 072 251 34 50